*** اعوذ با الله من نفسی و من الشیطان الرجیم ***بسم الله الرحمن الرحیم*** و ان جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا ***وان تتق الله یجعل لکم فر قانا                    صدق الله العلی العظیم

 
 

 

سخنرانی................ یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥

 

سخنراني دكتر عباسي و سفير كوبا در همايش جبهه مقاومت بین المللی

با هدف همبستگي جهاني بر عليه سیاستهای استکباری آمریکا و همسویی عدالتخواهانه در مقابل سرمایه داری جهانی و با توجه به هفته جهاني همبستگي با ملت کوبا، همایش تجلیل از مقاومت ضدامپریالیستی و ضد امريكايي ملت کوبا را برگزار می شود...با هدف همبستگي جهاني بر عليه سیاستهای استکباری آمریکا و همسویی عدالتخواهانه در مقابل سرمایه داری جهانی و با توجه به هفته جهاني همبستگي با ملت کوبا، جنبش عدالتخواه دانشجویی ، همایش تجلیل از مقاومت ضدامپریالیستی و ضد امريكايي ملت کوبا را برگزار می کند.
در این همایش که در تاریخ دوشنبه 17 مهرماه ساعت 13 برگزار می شود قرار است آقایان دکتر حسن عباسی و همچنین سفیر کوبا در ایران به ایراد سخرانی بپردازند.
اين همايش در تالار شهيد چمران ( دانشكده فني ) دانشگاه تهران برگزار خواهد گرديد.

به نقل از عدل روم

یا حق

 
   

 

 

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صفحه اول

پست الکترونیک

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
مهر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

صفحات مرتبط

فرهنگ و سیاسیت

بچه هاي قلم

ملك مهدي

پله پله تا ملاقات خدا

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::