*** اعوذ با الله من نفسی و من الشیطان الرجیم ***بسم الله الرحمن الرحیم*** و ان جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا ***وان تتق الله یجعل لکم فر قانا                    صدق الله العلی العظیم

 
 

 

برنامه ها................ چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 

با سلام

ليست برنامه های آتی دکتر عباسی:

1

سه شنبه

19 ارديبهشت

دانشگاه تربيت معلم تهران

2

چهارشنبه

20 ارديبهشت

دانشگاه ملي اروميه

3

سه شنبه

26 ارديبهشت

دانشگاه ملي زنجان

4

چهارشنبه

27 ارديبهشت

دانشگاه آزاد شهرضا

5

شنبه

30 ارديبهشت

غرب تهران

6

چهارشنبه

3 خرداد

دانشگاه تهران

7

چهارشنبه

10 خرداد

دانشگاه اهواز - بوشهر

8

 

چهارشنبه

17 خرداد

دانشگاه سمنان - بندرعباس

 ضمنا در فروشگاه اينترنتی زير نيز سخنرانی های دکتر عباسی به فروش می رسد

يا حق

 
   

 

 

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صفحه اول

پست الکترونیک

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
مهر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

صفحات مرتبط

فرهنگ و سیاسیت

بچه هاي قلم

ملك مهدي

پله پله تا ملاقات خدا

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::