*** اعوذ با الله من نفسی و من الشیطان الرجیم ***بسم الله الرحمن الرحیم*** و ان جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا ***وان تتق الله یجعل لکم فر قانا                    صدق الله العلی العظیم

 
 

 

معرفی................ دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢

 

سلام

معرفی دکتر عباسی

نام: دکتر حسن عباسی متولد تهران 1345

شغل: عضو هيات علمی دانشگاه

مسئوليت: رئيس مرکز بررسی های دکترينال امنيت بدون مرز ايران 

 

تحصيلات:

ليسانس در علوم سياسی

فوق ليسانس در روابط بين المللی

PHD در امنيت ملی با گرايش دکترين و خط مشی علوم استراتژيک

برد تخصصی از انگليس

 

تحصيلات ميان رشته ای

اقتصاد

جامعه شناسی

علوم نظامی(دريايی، زمينی، عمليات ويژه، انتظامی)

مديريت(عمومی، دولتی، استراتژيک)

فلسفه اسلامی، فلسفه غرب

 

کتب، کنفرانس و مقالات:

بيش از 140 کنفرانس علمی(داخل و خارج کشور)

31 جلد تاليف (در حوزه علوم استراتژيک)

تئوکراسی(خداسالاری) در عمل

دکترين امنيت بين المللی جهان اسلام

ابر دکترين جمهوری اسلامی

استراتژی دريا- اقيانوسی

نظام امنيت رسته جمعی دريا پايه- اقيانوس هند و امنيت پيرامون سه قاره (افريقا، آسيا و اقيانوسيه)

هيدروپليتيک و هيدرواستراتژی خليج فارس

هيدروپليتيک، هيدرواکونومی و هيدرواستراتژی دريای خزر

آينده جهان اسلام و غرب (بررسی تطبيقی آينده شناسی همکاری و تقابل اسلام و غرب)

تحليل سيستم های حکومتی (اليگارشی، دموکراسی، تئوکراسی)

دموکراسی در عمل: پورنوکراسی، رشيوکراسی؟!

يا علی

 
   

 

 

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صفحه اول

پست الکترونیک

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
مهر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

صفحات مرتبط

فرهنگ و سیاسیت

بچه هاي قلم

ملك مهدي

پله پله تا ملاقات خدا

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::