*** اعوذ با الله من نفسی و من الشیطان الرجیم ***بسم الله الرحمن الرحیم*** و ان جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا ***وان تتق الله یجعل لکم فر قانا                    صدق الله العلی العظیم

 
 

 

نقد سياست های ۱۶ ساله................ یکشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٤

 

با سلام

برنامه زير توسط بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

 

کالبد شناسي يک جسد  -  16 سال توسعه

 

سخنراني دکتر حسن عباسی

 

از ساعت 14 روز سه شنبه سوم خرداد ماه 1384

 

روز فتح خرمشهر و روزملي مقاومت ايثار و پيروزی

 

دانشکده فني دانشگاه تهران - سالن شهيد چمران

 

به همراه پرسش و پاسخ و تريبون آزاد دانشجويي

 

سعي مي شود گزارش اين برنامه در روز چهار شنبه بر روي وبلاگ قرار گيرد

يا حق

 
   

 

 

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صفحه اول

پست الکترونیک

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
مهر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

صفحات مرتبط

فرهنگ و سیاسیت

بچه هاي قلم

ملك مهدي

پله پله تا ملاقات خدا

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::