*** اعوذ با الله من نفسی و من الشیطان الرجیم ***بسم الله الرحمن الرحیم*** و ان جاهدوا فینا و لنهدینهم سبلنا ***وان تتق الله یجعل لکم فر قانا                    صدق الله العلی العظیم

 
 

 

جهان تروريزم نامتقارن................ سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳

 

با سلام

    شبكه جهانى جام جم - برنامه كنكاش - دكتر عباسى 

    تروريزم

    جهان تروريزم نامتقارن

    عراق

قسمت اول 

 

     بسم‏الله الرحمن الرحيم

    مجرى : جهان تروريزم نامتقارن چيست؟

    دكتر عباسى : اساساً مسئله جهان تروريزم نامتقارن حول سه مؤلفه مى‏چرخد. مؤلفه اول پايين آمدن آستانه تحمل كشورها و ملتها و قوانين و مقررات هر ملت و كشور و حتى در عرصه روابط بين‏الملل هست. به اين معنا كه آستانه تحملى كه هر ملتى دارد، آستانه تحملى كه قوانين ملى هر كشور دارد و داشته است و آستانه تحمل نظام بين‏الملل يك حد محدودى است، اما افراد، گروهها و دستجات و دولت و همچنين در عرصه بين‏الملل، گروه ملتها كه در غالب اتحاديه‏ها مى‏گنجند، چون آستانه تحمل شناخته شده مبتنى بر قوانين و مقرراتى كه بينشان منعقد است، اين ظرفيت را ندارد كه توقعات سريعاً برآمده را پاسخگو باشد، لذا اين اقدامات از اين سطح بالا مى‏زند و چون بالا مى‏زند، طبيعتاً اقدام تروريستى يعنى اقدامى كه خارج از مقررات و قوانين شناخته شده يك محيط ملى، سطح ملى و سطح بين‏الملل و سطح جهانى هست و اين قيود و قوانين و مقررات شناخته شده را به چالش مى‏كشد و متلاشى مى‏كند و از اينها خودش را بالاتر مى‏برد. چنين انفجارهايى را مى‏گوييم ، انفجارهايى كه توقعات و خواسته‏ها و كنش‏ها فراتر از قيود ملى و بين‏المللى و قيود جهانى خودش را تعريف مى‏كند. به اين تروريزم نامتقارن مى‏گويند. آستانه تحملى كه مقررات و قوانين، چه قوانين و مقررات ايدئولوژيك و چه قوانين و مقررات عرفى شناخته شده - ديگر پاسخگوى اين ظرفيت توقعات نيست. يكى از گزاره‏هاى فرايند جهانى شدن، مفهوم كليدى ارتقاء اين سطح از توقعات است كه آستانه تحمل حكومتها، ملتها و كشورها و نظام بين‏الملل بايستى بالا برود تا بتواند اين را در خودش هضم كند.

 

    مجرى : تحمل در برابر چه؟ بخش اول در برابر تروريزم است؟

    دكتر عباسى : خير. اين نكته مهمى است. فرض كنيد من يك فرد از جامعه ايران هستم. مقررات و قوانينى كه در جامعه ايران اعمال مى‏شود و ديكته مى‏شود؛ چه مقررات حكومتى، چه آداب و رسوم و سنن؛ يك آستانه تحمل مشخصى را تعريف مى‏كند. يك خط قرمزهايى دارد. من اگر توقعاتم و كنش‏هايم در اين چارچوب بود، طبيعتاً من شهروند تابع محسوب مى‏شوم و كارم را انجام مى‏دهم و هيچ مشكلى هم نيست. اما اگر من فراتر از تحمل و فراتر از اين آستانه تحمل و توان و چارچوب و قيودى كه اين جامعه ملى تنظيم كرده و همه به آن معتقدند و رأى دادند، دست به اقدامى بزنم، اين كنش من ناهنجارى است. نابهنجارى است و در واقع نوعى تروريزم رفتارى است. ممكن است در اقتصاد باشد يا در سياست يا در فرهنگ يا در اقدامات خشونت آميز پليسى و حتى نظامى و چريكى.

 

    مجرى : يعنى درگذشته هم كه اين آستانه تحمل بالا بوده، ما تعريفى از تروريزم نداشتيم.

    دكتر عباسى : نداشتيم، عرفى بوده، ولى اقدامات تروريستى محدود بود و خيلى خودش را برجسته نشان نمى‏داد. اما امروز دارد به يك عرف رايج تبديل مى‏شود و به سرعت مى‏بينيم كه اين حجم از نوع برخوردها در دنيا، در درون ملتها و در برون، در سطح روابط بين‏الملل زياد مى‏شود. لذا بايستى جهان آستانه تحمل خودش را با - آنچه كه آقاى تافلر موج سوم مى‏نامد و آنچه كه ديگران هر كدام اسمى برايش گذاشته‏اند - اين سرعت تحولات و پيشرفتى را كه در جهان مى‏بينيم، عميقاً وفق دهد و اگر ندهد اين وضعيت به سرعت منبسط مى‏شود. روى اين پافشارى نمى‏كنم كه حتما بايد آستانه تحمل بالا برود و اين تمنيات و خواسته‏هايى كه هر گروهى، هر فردى، هر ملتى برتافت، عملى بشود. منظور اين است كه بين اين آستانه تحمل و آن چارچوبهاى تنظيم شده و كنش‏هايى كه صورت مى‏گيرد، يك ناهماهنگى وجود دارد. اين بستر تروريزم نامتقارن است. دو دليل عمده ديگر هم دارد. يكى اينكه مى‏بينيم به سرعت اقدامات تروريستى فراوانى - بخصوص در پنجاه روز گذشته كه از پاييز مى‏گذرد - در اقصى نقاط دنيا روى داده است، صرفنظر از ارزشگذارى كه خوب هست يا بد، عواملش چه كسانى بوده‏اند و عليه چه كسى صورت گرفته. مهم اين است كه دنيا با سرعت و با يك سير صعودى دارد به اين سمت مى‏رود. روزى نيست كه كسى از خواب بيدار شود و راديو و تلويزيون و روزنامه را ببيند و مشاهده نكند كه در فلان نقطه دنيا بمبى منفجر نشده، گروگانگرى نشده و انفجارى صورت نگرفته و افرادى كشته نشده‏اند.

 

    مجرى : پس فقط به آستانه تحمل مربوط نمى‏شود، بلكه شدت  عمليات تروريستى و افزايش سطح عمليات هم هست.

    دكتر عباسى : سومين دليلى كه اين مسئله را به عنوان يك گزاره نامتقارن در دنيا مطرح مى‏كند، اين است كه شما ديگر كشور و ملتى را نمى‏شناسيد كه مبناى دكترين امنيت ملى‏اش، دكترين امنيت داخلى‏اش، دكترين امنيت خارجى و نظامى‏اش و گزاره‏هاى استراتژى، سياست داخلى و سياست خارجى‏اش و محوريت‏اش، مقابله و مواجهه با تروريزم نباشد. شاخص‏ترين كشورها، از آمريكا گرفته تا فرانسه و انگليس و روسيه و چين و ژاپن، تا سطح پايين‏ترين ملتها، همه مؤلفه اصلى منازعه و اصلى‏ترين تهديد را بر روى مفهوم تروريزم گذاشتند. ضمن اينكه همه كشورها محور امنيتى اصلى‏شان برخورد با تروريزم شده است. دوم اينكه در تمام دنيا حركتهاى تروريستى رو به افزايش است و سوم هم اين برهم خوردن نسبت بين آستانه تحمل هر حكومت، هر ملت، هر جامعه، هر فرد و هر نظام بين‏الملل نسبت به تمنيات و خواسته‏ها و خواهش‏هاست. اينها تماماً مؤلفه‏هايى هستند كه تروريزم نامتقارن را رقم مى‏زنند و جهانى را براى ما ترسيم مى‏كنند كه جهان تروريزم است.

 

    مجرى : اين تروريزم نامتقارن چه سطوحى دارد؟

    دكتر عباسى : سطح اولش، سطح تكنيكى‏اش، همان سطح فردى است. در سطح فردى يك فرد دست به اقدامات تروريستى مى‏زند. در سطح دوم، سطح تاكتيكى، يك گروه اقدام تروريستى مى‏كند. يك گروهى دست به يك عمليات تروريستى مى‏زند، شناخته شده است، آرم و نشان دارد و معلوم هست كه اهداف خاصش چيست. در سومين سطح، يك كشور - دولت دست به اقدام تروريستى مى‏زند؛ تروريزم دولتى. آن هم فرمول خاص خودش را دارد و در سومين سطح گروهى از ملتها، يعنى يك ائتلاف بين‏المللى و منطقه‏اى و حتى ائتلاف جهانى دست به يك اقدام تروريستى مى‏زنند. اينكه نسبت بين رفتار انقلابى و رفتار تروريستى مرز مشخصى ندارد، از اين مسئله نشأت مى‏گيرد. در واقع آنچه كه براى ملتى و براى دولتى و براى ملتى و براى فردى رفتار انقلابى است، براى ملت، فرد و دولت ديگرى رفتار تروريستى است و بالعكس و اقدامى كه اقدام ضدتروريستى براى يك ملت محسوب مى‏شود، براى ملت و فرد ديگرى اقدام ضد تروريستى محسوب نمى‏شود. يعنى ناسازگارى مى‏تواند منطقه‏اى، ملى، جهانى و حتى نقطه‏اى باشد.

 

    مجرى : گاهى ممكن است يك فرد )تروريزم سطح اول( دست به يك اقدام در گستره جهانى بزند يا برعكس، يك دولت يا يك سازمان بزرگ دست به يك حركت در يك نقطه كوچك بزند. اين رابطه چگونه تعريف مى‏شود؟

    دكتر عباسى :  ويروس "آى لاو يو" را به ياد بياوريد. امورز پتانسيلى كه مسئله جهانى شدن ايجاد كرده اين است كه يك نفر مى‏تواند از طريق اينترنت ويروسى را در دنيا منتشر كند و نظام رايانه‏اى دنيا را به اختلال بكشاند. از طريق همين ويروس، خسارت بسيار سنگين و عظيمى بر شبكه‏هايى كه وصل بودند، وارد آمد. اصلى‏ترين آمار منتشرشده، 13ميليارد دلار خسارت فقط براى پنتاگون بود، حالا ساير ملتها را ديگر حساب كنيد. ببينيد يك نفر چه طور مى‏تواند از جاى ديگر، از طريق وارد كردن ويروس به شبكه اينترنت، صدمه وارد كند. اين هم يك بخش از تروريزم است. يا مثلا فردى كه چندى قبل در ويرجينياى آمريكا دست به ترور افراد مى‏زد و در شمال شرق ايالات متحده وحشت به وجود آورده بود. خاطرم هست وقتى 12 - 10 سال پيش فيلم "سكوت بره‏ها" - كه كاراكتر دكتر لكتر را يكى از هنرپيشه‏هاى شاخص آمريكايى بازى مى‏كرد - ديدم، بوفولوبيل هم زنها را مى‏كشت و وحشت ايجاد كرده بود. اينجا هم مى‏بينيم كه فردى راه مى‏افتد و دست به اقدامات تررويستى مى‏زند و وحشت ايجاد مى‏كند. مردم مى‏ترسند بچه‏هايشان را به مدرسه ببرند. با وجودى كه يك فرد است، ولى در يك منطقه، در يك ايالت، در يك محيط دست به اقدامات تروريستى مى‏زند. در كشور خودمان هم خفاش شب را ديديم كه مرتكب چندين قتل مى‏شود. اين تروريزم فردى، باعث بر هم خوردن آستانه تحمل يك جامعه مى‏شود كه ديگر نمى‏خواهد بيشتر از اين به فردى اجازه دهد كه بر اساس خواسته‏ها و تمنياتش عمل كند. آن فرد - چه مريض باشد و چه محق - هم در اعتراض به بعضى از مسائل، برخلاف عرف جامعه، دست به اقداماتى مى‏زند كه ايجاد وحشت مى‏كند. اين تروريزم فردى است كه متاسفانه در دنيا گسترش چشمگيرى پيدا كرده و تقريباً اكثر ملتها - باتوجه به امكانات گسترده‏اى كه الان در اختيار همه است - اسير اين پديده هستند.

يا حق

 
   

 

 

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
صفحه اول

پست الکترونیک

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

آرشیو وبلاگ
امرداد ۸٦
فروردین ۸٦
بهمن ۸٥
مهر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

صفحات مرتبط

فرهنگ و سیاسیت

بچه هاي قلم

ملك مهدي

پله پله تا ملاقات خدا

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::